Metodika hodnocení vědy a výzkumu s dopadem na financování výzkumných institucí

http://metodika.reformy-msmt.cz/

Autor: VOS