Úmrtní oznámení


Výbor Vysokoškolského odborového svazu s lítostí oznamuje, že 1. září 2016 opustil naše řady

Doc. RNDr. Zbyšek Trka, DrSc.,

jeden ze zakládajících členů našeho svazu, dlouholetý člen výboru a obětavý funkcionář, který věnoval práci pro svaz nemalou část své životní energie. Ztrácíme tak nejen tvořivého a pracovitého kolegu, ale také upřímného přítele.

Čest jeho památce.


Autor: VOS