Výroční konference VOS

Podle platných Stanov svolává výbor Vysokoškolského OS

Výroční konferenci VOS,

která se bude konat dne 2. února 2017

v Praze, v budevě DOS

Autor: VOS