Prohlášení Výroční konference VOS

PROHLÁŠENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE VOS

 

Výroční konference Vysokoškolského odborového svazu, konaná 2. února 2017 v Praze prohlašuje:

 

 

Vysokoškolský odborový svaz podporuje

 

  • záměr ministryně Kateřiny Valachové, aby rozpočet kapitoly MŠMT významně rostl po následující tři roky

 

  • vytvoření expertní skupiny ke strategii vzdělávací politiky do roku 2020, jejímž hlavním úkolem bude připravit nezávislé hodnocení naplňování Strategie i Dlouhodobého záměru MŠMT

 

  • záměr významně posílit rozpočet vysokých škol, včetně zdvojnásobení prostředků na doktorandská stipendia

 

  • pokračování věcného dialogu MŠMT a zástupců všech stupňů vzdělávání na platformě Comenius, s cílem dosáhnout dlouhodobé, koncepční a stabilní strategie státu v oblasti vzdělávání, včetně adekvátní rozpočtové politiky

 

Vysokoškolský odborový svaz bude v součinnosti s reprezentacemi vysokých škol a s podporou ČMKOS usilovat o zásadní změnu praktické politiky ve vztahu k vysokým školám. Nestačí deklarace priorit a strategií v politických programech omezených jedním volebním intervalem. Česká republika potřebuje promyšlenou a dlouhodobě respektovanou strategii podpory vzdělávání, sdílenou politiky i veřejností.

 

 

 

Autor: VOS