Prohlášení VOS

PROHLÁŠENÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

K USNESENÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ ZE DNE 6. 9. 2017

 

Vysokoškolský odborový svaz, jako obhájce oprávněných zájmů vysokoškolských zaměstnanců, sdílí rozhořčení rektorů českých vysokých škol nad neschopností politiků řešit nepříznivou rozpočtovou situaci veřejných vysokých škol a prohlašuje, že podpoří připravované protestní akce organizované akademickou obcí a vyzve své členy k účasti.


Mgr. Petr Baierl v.r.
Předseda Vysokoškolského OS

Autor: VOS