XXII. sjezd VOS

Podle platných Stanov svolává výbor Vysokoškolského odborového svazu

XXII. sjezd VOS,

který se bude konat dne 14. února 2018

ve velké zasedací místnosti DOS,

nám. W. Churchilla 2, Praha 3

Autor: VOS