Usnesení výboru VOS ze dne 28. 8. 2018

USNESENÍ VÝBORU VOS ZE DNE 28. 8. 2018

Výbor VOS vyjadřuje nespokojenost s dosavadním vývojem vyjednávání o rozpočtu pro veřejné vysoké školy na rok 2019.

Požaduje navýšení navrženého rozpočtu o 700 milionů Kč tak, aby došlo k navýšení mzdových tarifů zaměstnanců veřejných vysokých škol o 10%.

Proto výbor VOS vyzývá členy VOS k podpoře na manifestačním mítinku "Konec levné práce" dne 11. 9. 2018.

Autor: VOS