Kontakty

SEKRETARIÁT

Ing. Martina Anýžová
vedoucí sekretariátu

Senovážné náměstí 978/23
110 00 PRAHA 1

Mobil: +420 731 430 531 

E-mail: vos@cmkos.cz


VÝBOR VOS

Mgr. Petr Baierl
Předseda výboru VOS
ZČU Plzeň
Univerzitní 22, 306 14  PLZEŇ
tel: 605 703 019
E-mail: pbaierl@ntc.zcu.cz

RNDr. Petr Dolanský
1. místopředseda výboru VOS
Univerzitní 22, 306 14 PLZEŇ
mobil:+420 603 912 966
E- mail: dolanskyplzen@seznam.cz

Ing. Lenka Dvořáková
2. místopředsedkyně výboru VOS
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10, 370 01  ČESKÉ BUDĚJOVICE
mobil:  +420 774 414 238
E-mail: dvorakova@mail.vstecb.cz

Ing. František Barták
Fyziologický ústav LF UK Plzeň
Lidická 1, 301 67 PLZEŇ
tel.: 377 597 264
mobil:+420 603 429 678
E-mail: frantisek.bartak@lfp.cuni.cz

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské nám. 1532, 686 01  UHERSKÉ HRADIŠTĚ
tel.: +420 576 038 062
mobil:+420 724 434 562
E- mail: konecny@flkr.utb.czKONTROLNÍ KOMISE VOS


RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Předseda kontrolní komise VOS
Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
Lipová 41 A
602 00 Brno
tel.: 549 493 109
fax: 549 491 720
mobil:+420 606 589 812
E-mail: lubos@econ.muni.cz


Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Sokolská tř. 33, 701 21  OSTRAVA
tel.: +420 596 992 108
E-mail: hana.janackova@vsb.cz


Ing. Jiří Luňáček, PhD. MBA
Podnikatelská fakulta VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
tel: 541 142 157
E-mail: lunacek@fbm.vutbr.cz

Autor: VOS

Rychlý kontakt:

Nám. W. Churchilla 2
113 59 PRAHA 3

Tel.+fax: 222 720 720
Tel.: 234 462 298

E-mail: vos@cmkos.cz

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu