Prohlášení XX. sjezdu VOS

PROHLÁŠENÍ XX. SJEZDU VOS

konaného v Praze, dne 15. 2. 2012

  

XX. sjezd Vysokoškolského odborového svazu prohlašuje:

  

  1. Sjezd vyslovuje zásadní nesouhlas s vývojem financování terciárního vzdělávání, které vykazuje nepřijatelný meziroční pokles, a to i ve výhledu do roku 2014.
  2. Sjezd považuje reformu vysokých škol obsaženou ve věcných záměrech zákona o vysokých školách a finanční pomoci studentům za nekoncepční a nedostatečně připravenou a žádá vládu o její stažení z legislativního procesu.

 V Praze, 16. 2. 2012

 

Autor: VOS