Stanovisko VOS ke jmenovacím řízením

 

Stanovisko Vysokoškolského odborového svazu k neochotě prezidenta republiky jmenovat Martina C. Putnu profesorem

 

Obrana pracovních a sociálních podmínek akademických pracovníků a zaměstnanců vysokých škol je hlavním zájmem vysokoškolských odborů. Nedílnou součástí těchto podmínek je svoboda učení a bádání a svoboda vyjadřování názorů. Vždy, když byly tyto svobody akademické obci upírány, vedlo to ke ztrátě kvality vysokoškolského vzdělávání a škodám napravovaným celá desetiletí. Vědomi si těchto neradostných zkušeností, odmítáme současný pokus prezidenta republiky postavit moc svého úřadu nad odborné kompetence vědeckých rad a akademických senátů. Jsme přesvědčeni, že praxi nomenklaturních orgánů máme od sametové revoluce definitivně za sebou a důrazně žádáme, aby prezident republiky své stanovisko přehodnotil a respektoval rozhodnutí kompetentních akademických orgánů nejvýznamnější české univerzity.

                                                              Výbor Vysokoškolského odborového svazu

Autor: VOS