Jak se stát členem

8.11.2010 09:45 | odkaz na článek | Rubrika: Co je VOS

Jednotlivec svá práva prosadí jen těžko. Možnost sdružovat se v odborových organizacích dává zaměstnancům šanci obhájit svá práva mnohem efektivnějším způsobem.

V České republice existuje rozvinutá odborová struktura. Jejími nejnižšími jednotkami jsou základní, popř. místní, odborové organizace, které působí přímo u jednotlivých zaměstnavatelů. Drtivá většina z těchto odborových organizací se pak sdružuje do tzv. odborových svazů, které mohou být dále součástí některé z odborových centrál.
Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v zemi, která v současné době sdružuje 31 odborových svazů.

V odborových svazech se jednotliví členové, popř. odborové organizace, sdružují zpravidla podle profesí nebo zaměření pracoviště. Každý odborový svaz má vymezena pravidla své činnosti ve svých stanovách a dalších základních dokumentech. Tyto dokumenty upravují i postup, jak je možné základní odborovou organizaci ustavit a organizovat její činnost. Jednotlivé odborové svazy se ve své činnosti orientují zpravidla dle profesí zaměstnanců, které sdružují v základních organizacích.
Máte-li zájem stát se členem odborů, obraťte se na příslušnou základní odborovou organizaci, která Vám poskytne potřebné rady a další pomoc. S pomocí odborové organizace je i větší možnost řešit pracovněprávní vztahy na pracovišti, neboť svazy svým členům poskytují poradenský a právní servis, včetně pomoci při sjednávání kolektivních smluv, a za určitých podmínek i bezplatné právní zastoupení v řízení před soudy.

Upozorňujeme na to, že informace o členství zaměstnance v odborové organizaci je citlivým osobním údajem chráněným podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud se stanete členem odborové organizace, bude za Vás v pracovněprávních vztazích jednat odborová organizace, resp. její výbor. Na informace o tom, kdo ze zaměstnanců je členem odborové organizace, nemá zaměstnavatel bez souhlasu těchto zaměstnanců nárok.

...celý článek

Autor: VOS

Co je VOS?

1.11.2010 10:16 | odkaz na článek | Rubrika: Co je VOS

Vysokoškolský odborový svaz vznikl na přání a z iniciativy pracovníků vysokých škol v roce 1990. Jako zcela nový odborový svaz si předsevzal hájit zájmy všech pracovníků vysokých škol a jejich účelových zařízení (na př. kolejí a menz a školních statků). Sdružuje pracovníky všech profesí od akademických až po dělnické.

...celý článek

Autor: VOS

Rychlý kontakt:

Nám. W. Churchilla 2
113 59 PRAHA 3

Tel.+fax: 222 720 720
Tel.: 234 462 298

E-mail: vos@cmkos.cz

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu